Lehdistö kävi näyttelyssä

Sanomalehti Karjalainen kirjoitti näyttelystäni melko mukavaan sävyyn. Juttu on luettavissa täällä.